Her finner du en oversikt over den mest aktuelle litteraturen på feltet

Bøker/rapporter om bemanning (innleie/utleie av arbeidskraft)

 

Menon Economics 2021: "Verdien av bemanning" Fra Menons nettsider: "På oppdrag for NHO Service og Handel har Menon Economics sett nærmere på verdien av bemanningsbransjen for norsk økonomi og arbeidsliv. Dette har vi gjort gjennom å beskrive bransjens betydning for fire utvalgte næringer og sektorer. Disse er verftsindustrien, reiselivsnæringen, helse- og omsorgssektoren og IT-sektoren. For hver av disse beskriver vi de viktigste årsakene til at det benyttes innleie av arbeidskraft og vi drøfter hvilke konsekvenser et forbud eller en innstramming i adgangen til å benytte seg av innleie vil ha for virksomhetene og arbeidstakerne."

 

Boka "Løsarbeidersamfunnet" av Line Eldring og Elin Ørjasæter har et eget kapittel om bemanning som heter "Innleid". Dette handler blant annet om de politiske diskusjonene om bransjen. .

 

 

Bøker/rapporter om rekruttering
Det beste som er skrevet om rekruttering på norsk er etter min mening  "Rettmessig forskjellsbehandling" av Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri. Dette er akademisk litteratur mer enn håndbøker for arbeidslivet, men det er lettlest og morsomt og gir en svært god analyse av rikets tilstand innen rekruttering. Dette er tredje del av en forskningstrilogi om rekruttering og onboarding. Den første, "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" handler også om rekrutteringsprosessen og er en klassiker om hva vi alle gjør feil når vi rekrutterer!

 

"Rett person på rett plass", av Espen Skorstad. Kjent og kjær pensumlitteratur for de som har hatt rekruttering som høyskolefag. Mye vekt på utvelgelse og testing, ikke så rart kanskje, når forfatteren har bygget opp et stort firma innen nettopp utvelgelse og testing.

"Rekrutterings- og intervjuteknikk" av Ole I. Iversen er også mye brukt som pensumlitteratur. Kortere og tørrere enn Skorstad, men inneholder alt du trenger. Også mye vekt på utvelgelse og testing. Også denne forfatteren har interesser innen testindustrien.

 

Elin Ørjasæter: "Rekruttering, hva skjer i praksis?" i boka HR og Personalledelse ogt kapittelet "Rekruttering" i boka Personalledelse og arbeidsrett.

 

Kapittelet "Rekruttering, utvelgelse og strategisk bemanningsplanlegging" i den store antologien Strategisk HRM, del 1 og del 2, er grei "state of the art"-gjennomgang. Dette kapitlet er skrevet av Gunhild Bjaalid og Aslaug Mikkelsen, og er en del av antologiens del 2, med undertittel "HMS, etikk og internasjonale perspektiver"

 

"HR-boka" av Åshild Egerdal inneholder flere kapitler om rekruttering. For øvrig en meget nyttig og praktisk anlagt bok om alt innen HR-prosesser.