top of page
  • Elin Ørjasæter

Bedre arbeidsanalyse av lederstillinger


Torstein Nesheim. Foto: Norges Handelshøyskole

Alle gode headhuntere legger sin ære i en god arbeidsanalyse. Alle bøker om emnet rekruttering legger vekt på det samme. Men hvor ofte har du egentlig sett et godt rammeverk for en god arbeidsanalyse? Alt for ofte tror headhunteren at en god arbeidsanalyse er synonymt med å prate med folk, uten mål og mening, om hva slags sjef de ønsker inn i organisasjonen.


I artikkelen "Hierarkier for fall" (i sin helhet nederst, i PDF), diskuterer professor Torstein Nesheim de ulike oppgavene for en leder. Han deler det i a) valg og prioritering av oppgaver, b) bemanning av ansatte til oppgaver, og c) selve utførelsen av oppgavene.


I en tradisjonell linjeorganisasjon er alle disse tre oppgavene lagt til samme leder, feks for en avdeling og hver medarbeider forholder seg til en (og bare en) overordnet. Matrise-organisasjonen derimot, skiller typisk mellom valg og prioritering av oppgaver på den ene siden, og bemanningen av ansatte på den andre. Når ansvaret for oppgaver og personell skilles, legges det til rette for mer fleksibel bruk av knapp arbeidskraft. Til gjengjeld kan det oppstå utfordringer i samordningen.


Videre i artikkelen utdyper Nesheim de ulike arbeidsområdene, på en måte som bør gi alle headhuntere et godt utgangspunkt for å se over sitt eget skjema for arbeidsanalyse. Artikkelen ligger vedlagt i PDF, etter avtale med forfatteren. Den har tidligere stått på trykk i Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv.

Artikkelen finner du i PDF her.


Få nye saker på mail gjennom nyhetsbrevet. Påmelding her. Sendes ca to ganger i måneden. Enkel avmelding.

Bindinger: Jeg arbeider p.t. med en forskningsartikkel sammen med Jarle Bastesen og Torstein Nesheim om et annet tema.

bottom of page