top of page
  • Elin Ørjasæter

Kan utleie i bygg på Østlandet bli forbudt?


Steinar Krogstad (Fellesforbundet) og Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel). Foto: NHO Service og Handel

Ja, det kan det faktisk. Reglene for utleie fra bemanningsselskaper blir en av de store thrillerne dersom de rødgrønne vinner valget (og det gjør de nok).


Det var Fellesforbundet (som blant annet organiserer bygningsarbeidere) som først foreslo forbud mot bemanningsselskaper ("vikarbyråer") i byggebransjen våren 2018.. Både Arbeiderpartiet og Rødt har siden kommet med såkalt Dok 8-forslag i Stortinget om å forby bemanning i bygg i østlandsområdet (se omtalen av Rødts forslag i bladet Byggeindustrien). Både SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte for det siste forslaget fra Rødt om et forbud. Det fikk nok NHO Service og Handel, som organiserer bemanningsselskapene, til å hoppe ganske høyt i stolene og ile til arbeid.


For arbeidet som ligger foran NHO Service og Handel er å dokumentere fakta. Slaget vil stå om den faktiske utviklingen på byggeplassene i østlandsområdet. For både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er tilsnakkendes, og også i Fellesforbundet er det ulike meninger om saken. Småpartiene Rødt og SV har lite innflytelse på det reelle utfallet, selv om de er flinke til å løfte saken i nyhetsbildet.


De har en uheldig historie i NHO-huset på Majorstua: Det var NHO Service og Handel som tilrettela for og forsvarte nulltimers-kontraktene, til tross for at de burde sett at praksisen rundt kontraktene skar ut i ren sosial dumping. Da gikk det som det måtte gå: Nulltimerskontrakter ble forbudt fra og med 2019 etter atskillig dramatikk i Stortinget (våren 2018).


Etter at NHO Service og Handel, som organiserer bemanningsselskapene, skiftet ledelse i 2016 har de også skiftet strategi. Anne-Cecilie Kaltenborns linje har vært å søke samarbeid med Fellesforbundet og avtalen om reglene for bemanning i bygg var historisk, I tillegg driver NHO Service og Handel nå et proffere lobby-arbeid med solide utredninger i bunnen, som f.eks den Menon-rapporten om verdien av bemanning.


I partiprogrammene for 2021-2025 har Senterpartiet og Arbeiderpartiet (utkast) begge forslag om vesentlig innskjerping av reglene for utleie, mens Rødt og SV rett og slett vil forby hele bemaningsbransjen. Men merk at det handler om selskaper med utleie som hovedvirksomhet. Ordinære produksjonsbedrifter (entreprenører og byggmestere) har tradisjonelt "lånt" hverandre folk når en bedrift har lite å gjøre og en annen (i samme distrikt) har hatt mye å gjøre. Denne formen for utleie/innleie er det ingen som ønsker å stoppe. Det spørsmålet som imidlertid garantert kommer, dersom bransjeforbudet kommer, er nøyaktig hvor grensen går mellom bemanningsselskaper og ordinære produksjonsbedrifter som leier ut folk av og til.


Skillet mellom de to store partiene som vil ha innskjerping, og de to små partiene som vil ha totalforbud, er viktig å forstå. Dramaet i denne saken vil nemlig ligge i detaljene i lovtekst, og de vil være et resultat av den faktiske utviklingen i bransjen, slik Fellesforbundet og NHO (ved Byggenæringens Landsforening BNL og NHO Service og Handel) oppfatter det. Det kan komme et totalforbud mot bemanningsselskaper i byggebransjen i østlandsområdet etter valget. Men det kan like gjerne skje at virksomheten fortsetter, men med skjerpede regler.


De som jobber med ut- og innleie bør være godt kjent med historien: Utleie av arbeidstakere ble lovlig på generell basis i 2000 etter Blaalid-utvalgets innstilling. Så kom likebehandlingsreglene i 2013, som tilsa at de som er innleid i en bedrift skal tjene minst det samme som de som er fast ansatt. Bemanningsbransjen strittet i mot disse likebehandlingsreglene, blant annet fordi det virket umulig å administrere. Men det gikk seg til, og innebar et lønnsløft for utleide arbeidstakere.


Så skjedde det Erna Solberg kalte hennes største nederlag første halvår 2018, nemlig at nulltimers-kontrakter ble forbudt med virkning fra 1.1.2019.


Regelendringene bak dette forbudet ble vedtatt etter en dramatisk stortingsdebatt, som gikk alle riksmediene hus forbi (fordi Sylvi Listhaug ba om unnskyldning for bloggposten om AP og terrorister samme dag). Regelendringene betydde i praksis en stor endring for bemanningsselskapene (reglene er forklart her).


Så er spørsmålet: Er det på tide å skru til skruen enda et hakk, rett å slett å stenge hele utleie-virksomheten av arbeidstakere i bygg på Østlandsområdet? Jeg synes det er en dårlig ide, men forstår bakgrunnen for forslaget. Bransjen balanserer på en knivsegg mellom å fylle bedriftenes legitime behov for fleksibilitet, og det som er å gjøre fleksibilitet til en forretningsmodell i seg selv. Det siste er slett ikke ønskelig hverken for arbeidstakerne, byggebransjen eller samfunnet som helhet.


Hver eneste gang bemanningsselskapene opplever en innstramming av egen praksis, hevder de at det blir umulig for dem. Men det er ikke tilfelle. Både likebehandlingsreglene og forbudet mot nulltimers-kontrakter har fungert helt utmerket for de beste selskapene i bransjen. De har tilpasset seg nye regler. Den historiske avtalen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i 2019 er i realiteten et tungt argument for ikke å forby bransjen i noen sektor. Den avtalen bør få en sjanse til å virke over tid.


Jeg kommer til å følge opp saken jevnlig før valget, få nyhetene i nyhetsbrevet. Påmelding her. Sendes ca to ganger i måneden. Enkel avmelding.


Bindinger: Jeg (Ørjasæter) har bindinger både til Fellesforbundet og NHO. Avdelingsleder i Fellesforbundet Line Eldring skrev boka "Løsarbeidersamfunnet" sammen med meg i 2018. Jeg er ansatt på Høyskolen Kristiania som har en samarbeidsavtale med NHO Service og Handel om utveksling av forelesere og samarbeid ved oppgaveskriving. Videre er jeg medlem i Senterpartiet, men uten hverken kjennskap eller vennskap i partiet.

bottom of page