top of page
  • Elin Ørjasæter

Korona-effekten: Staten spres over hele landet


Nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø. Foto: Departementet

For første gang utlyses det stillinger i et departement der det eksplisitt skrives at jobben kan utføres hvor som helst i landet. Det dreier seg om to førstekonsulent-stillinger i Nærlings- og fiskeridepartementet under statsråd Iselin Nybø (bildet), forteller VG.


I annonsen heter det at «for søkere med bosted som tilsier at arbeidssted i Oslo ikke vil la seg gjennomføre, vil vi tilstrebe å legge til rette for annet arbeidssted».


Vi har fått nye erfaringer gjennom pandemien; det går an å jobbe digitalt, på en helt annen måte enn vi har vært vant til, sier Nybø til VG. Tidligere har hennes partifelle Alfred Bjørlo lansert ideen om at statsansatte kan få beholde jobben selv om de flytter til en annen del av landet. Etter vår erfaring har dette vært praktisert både i departementene og i direktorater som særlige ordninger for enkeltmedarbeidere, men nå har ideen fått kraftigere vind i seilene.


Professor Torstein Nesheim ved SNF/NHH lanserte allerede i juni i fjor en før-korona-hypotese og en etter-korona-hypotese om lokalisering av arbeidsplasser i staten: Hypotesen hos arbeidsgiverne før korona var: Når en oppgave skal utføres av et kollektiv eller en gruppe av ansatte, er det en fordel at denne enheten er samlokalisert, så folk kan møtes i ansikt-til-ansikt-møter og ha direkte kommunikasjon. I «etter-korona» derimot vil digitalt fjernarbeid og fjernledelse oppfattes som er suksess heller enn en hindring for samordning og god arbeidsutførelse.


Der man før kunne forvente press i retning av samlokalisering av avdelinger og enheter vil slike (omstridte) sam-lokaliseringer nå være mindre aktuelt, skrev Nesheim. Han har forsket på organisering av arbeid i fem landsomfattende statlige etater og direktorater: Arkivverket, Tolletaten, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Statens vegvesen. Saken er referert fra et innlegg i Dagens Næringsliv.

Få nye saker på mail gjennom nyhetsbrevet. Påmelding her. Sendes ca to ganger i måneden. Enkel avmelding.


Bindinger: Jeg arbeider p.t. med en forskningsartikkel sammen med Jarle Bastesen og Torstein Nesheim om et annet tema.

bottom of page